This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. If you have a question you can start a new discussion

Budget Matrix vises ikke i nav2013

Min tal/finanskontoer vises ikke når jeg går ind i mine budgetter.

Tal mv er der når jeg udlæser til Excel.

Related
Recommended