This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. If you have a question you can start a new discussion

Dansk Navision/Dynamics NAV Brugergruppe

Danmark er et af de lande med flest Navision brugere og alligevel er der ingen generelle brugergrupper for Navision brugere i Danmark.

Synes du at det kunne være godt at få et forum hvor det ville være muligt at mødes med andre Navision brugere, ikke blot her i hyperspace, men til rigtige arrangementer hvor man kan sætte sig ned og tale sammen og høre andre firmaers erfaringer med Navision?

Idéen er at samle primært medarbejdere hos slutbrugere, men også gerne partnere, 3-4 gange om året, f.eks. på skift i København, Odense og Århus, men meget gerne ude hos medlemmernes virksomheder. Emnerne kunne være nye versioner, opgradering ja eller nej, hvad kan man forvente af en partner, helst ikke alt for "tunge" tekniske emner, men noget som primært interessere slutbrugerne. Evt. kunne man også lave specielle arrangementer for udviklere, men kun såfremt dette har generel interesse.

Det skal være gratis at være med, og vi håber at kunne få nogle af partnerne til at sponsorere arrangementerne, uden at arrangementerne på nogen måde skal blive til rene salgsevents. Dem er der ligesom nok af i forvejen.

Gruppen i Danmark er endnu ikke oprettet, men hvis du er interesseret, så skriv det her. Skriv også gerne hvis du ikke synes at det lyder som en god idé, eller hvis du har idéer til gode emner.

Related
Recommended