This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. If you have a question you can start a new discussion

Ændret Listeangivelse - rapportering af ydelse

Pr. 1. januar 2010 har Skat krævet at man udover at rapportere varekøb også rapportere ydelseskøb, dvs. køb af diverse services i EU. Disse indrapporteres i et nyt felt i rubrik B i momsangivelsen. Og derefter skal ens ydelseskøb indrapporteres som en del af den listeangivelse der indsendes til SKAT, som et separat felt på listeangivelsen.

Er der nogen der har kendskab til om der er lavet en opdatering til Navision, således listeangivelsen bliver korrekt?

Related
Recommended