This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. If you have a question you can start a new discussion

Navision Attain 3.70 (Runtime) og SQL 2000

Hej! .. har et lille prb. med filter i Navision når vi køre på SQL server.
nå man prøve at søge eller filter på et kontakt navn eks. "Aase" finder den ikke
noget selv om der faktisk er 135 enheder når vi fyre en sql af med Name Like '%Aase%, på samme tabel.

/HCN
Related
Recommended