This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. If you have a question you can start a new discussion

forskellige tekstfarver til en "option" variable

Jeg har erklæret en variable som "option" med strengen: rød,gul,grøn. Nu vil jeg gerne have det lavet sådan, at 'rød' vises med rød skrift, 'gul' med gult etc. Hvordan gør jeg det? Jeg har kun været i stand til at skifte hele strengens farve?
Related
Recommended