This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. Posts are automatically locked, when no new replies have been made for a long time. If you have a question you can start a new discussion.

Axapta - opsætning adresser

I Navision Axapta 2.5 har jeg problemer med opsætningen af store kunder med mange afdelinger.
Afdelingerne ønsker al korrespondance excl. faktura og kontoudtog. Dvs. ordrebekræftelse skal til leveringsadressen og faktura til moderselkabet.
Jeg ønsker at opsætte debitor/fakturaprojekt, så adresser på projekter oprettet til en debitor fremkommer således:
Faktura og kontoudtog: Til "moder" (=fakturakonto)
Tilbud, ordrebekræftelse og alt andet end faktura og kontoudtog: til "Leveringsadresse"
Vi opsætning "alt. adresse" / Faktura kan det lade sig gøre i ordremodulet, men hvordan klares det i projekt??
Related
Recommended