This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. Posts are automatically locked, when no new replies have been made for a long time. If you have a question you can start a new discussion.

Virksomhedsnoter til egenudviklede tabeller

Jeg har lavet hjælpetekster til en egenudviklet tabel. Dette er gjort vha værktøjerne på Navision Attain Tools CD version 3.10 A. Problemet er bare, at jeg ikke får Virksomhedsnoter(Company Notes) i hjælpeteksterne. Er der nogen der har oplevet noget lignende

Related
Recommended