This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. If you have a question you can start a new discussion

XAL afmærkning i lines/ linier ved bestilling

som det er nu er jeg nødt til at afmærke hver enkelt varenummer i Lines / linier når jeg bestiller varer altså tre transaktioner per varelinie, er der en måde man kan afmærke alle linierne/ varernumre på en gang det ville mildest talt være en stor hjælp.
Related
Recommended