This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. Posts are automatically locked, when no new replies have been made for a long time. If you have a question you can start a new discussion.

Problemer: Dan. af Primop. XAL ver. 3.10

I forbindelse med dannelse af primoposter for nyt regnskabsår oplever vi store problemer i Concorde XAL Ver. 3.10.

Problemerne forekommer umiddelbart kun på beholdningskonti (status) hvor der har været tilknyttet dimensioner - (bærer, afdeling, formål).

Hvis nye primoposter dannes bliver tidligere dannede primoposter ikke slettet/overskrevet, men tilføjet/akkumuleret.

Har andre oplevet lignende problem ?.

Med venlig hilsen

Kim Johansen Int. Trp. A/S
Henrik Pedersen
Økonomichef
nhp@kim-johansen.dk
Related
Recommended