This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. Posts are automatically locked, when no new replies have been made for a long time. If you have a question you can start a new discussion.

Kassekladdens streger / skærmproblem

Jeg benytter C5 light. v. 2.0

Under indtastning af bilag i kassekladden, forsvinder de streger, der skal være imellem hver linie i kladden.
Jeg har en 17" skærm, og bruger opløsning 1024 * 768 , ægte farver 32 bit.

Hvorfor forsvinder stregerne?, og hvordan undgår jeg at de forsvinder?


Related
Recommended