This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. Posts are automatically locked, when no new replies have been made for a long time. If you have a question you can start a new discussion.

Debitorforfaldsoversigt + kreditorforfaldsoversigt

Min kunde har netop opdateret fra 1.30 til 2.60.D og får nu en fejl at hun ikke har adgang til valuta, når hun køre Debitorforfaldsoversigt + kreditorforfaldsoversigt.

Kunden har ikke købt valuta-granulet og skal heller ikke bruge det!

Er dettee granul virkelig nødvendigt for at køre disse rapporter?

Best regards,
Erik P. Ernst, webmaster
Navision Online User Group
Related
Recommended