This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. If you have a question you can start a new discussion

Printerdriver

Jeg har fået smidt disketten væk med printerdriver til Navigator Ver. 2.12
Er der nogle der kan hjælpe ?
Har haft fat i Damgaard, som ikke ligger inde med sådan noget gammelt noget.
Related
Recommended