Dynamics User Group - Archived Forums

The forums in this section of DUG are no longer accepting new post, but you can still get lots of value from the old posts here.
Please visit the active forums to comment/post new questions (choose which product you are interested in):


Ændret Listeangivelse - rapportering af ydelse

Pr. 1. januar 2010 har Skat krævet at man udover at rapportere varekøb også rapportere ydelseskøb, dvs. køb af diverse services i EU. Disse indrapporteres i et nyt felt i rubrik B i momsangivelsen. Og derefter skal ens ydelseskøb indrapporteres som en del af den listeangivelse der indsendes til SKAT, som et separat felt på listeangivelsen.

Er der nogen der har kendskab til om der er lavet en opdatering til Navision, således listeangivelsen bliver korrekt?

Related