Dynamics User Group - Archived Forums

The forums in this section of DUG are no longer accepting new post, but you can still get lots of value from the old posts here.
Please visit the active forums to comment/post new questions (choose which product you are interested in):


Virksomhedsnoter til egenudviklede tabeller

Jeg har lavet hjælpetekster til en egenudviklet tabel. Dette er gjort vha værktøjerne på Navision Attain Tools CD version 3.10 A. Problemet er bare, at jeg ikke får Virksomhedsnoter(Company Notes) i hjælpeteksterne. Er der nogen der har oplevet noget lignende

Related