Dynamics User Group - Archived Forums

The forums in this section of DUG are no longer accepting new post, but you can still get lots of value from the old posts here.
Please visit the active forums to comment/post new questions (choose which product you are interested in):


Problemer: Dan. af Primop. XAL ver. 3.10

I forbindelse med dannelse af primoposter for nyt regnskabsår oplever vi store problemer i Concorde XAL Ver. 3.10.

Problemerne forekommer umiddelbart kun på beholdningskonti (status) hvor der har været tilknyttet dimensioner - (bærer, afdeling, formål).

Hvis nye primoposter dannes bliver tidligere dannede primoposter ikke slettet/overskrevet, men tilføjet/akkumuleret.

Har andre oplevet lignende problem ?.

Med venlig hilsen

Kim Johansen Int. Trp. A/S
Henrik Pedersen
Økonomichef
nhp@kim-johansen.dk
Related